Na úvodní stránku

Dnes je pondělí
30.11.2020

Kdo mi nařeže na zadek?

Laminát

05.05.2017

Výzvy

Přečteno: 1960

Komentářů: 11


Sháním dominantně zaměřené muže, ale možná by mohla být i žena, kteří by mi nařezali na zadek.


Chtěl bych v nejbližších dnech dostat výprask na zadek v duchu těchto dvou inzerátů:

 

1) Chtěl bych o tomto víkendu dostat u mě doma nejprve příjemný delší erotický výprask na zadek s proměnlivou intenzitou a potom opravdový výprask přiměřené, ale Tebou určené intenzity. Vím, že to bude bolet a nebude to příjemné, ale chci to zkusit a zažít. Chci tuhle představu proměnit ve skutečnost. Pokud najdeš tu správnou intenzitu, věřím že si ho budu po čase chtít zopakovat. Ujmeš se toho právě Ty? Nevadí-li Ti věk přes 50, vyměníme pár emailů, domluvíme podrobnosti a půjdeme hned na věc.

 

2) Hledám někoho, komu nevadí, že už je mi přes 50 let a chtěl by mi dát klasický výprask na zadek jako malému klukovi. Nejprve zadek připravit aspoň 15ti minutovým výpraskem střídavé intenzity, při němž poznáš, co vydržím. Potom samotný výprask, jehož velikost určíš sám tak, aby byla lehce za hranicí toho, co si ještě užívám. Po výprasku bych měl být rád, že to mám za sebou, ale za pár dní bych měl zatoužit po zopakování. Příští výprask by měl být větší. Hledám hranici, co vydržím. Prostory mám.

 

Své podrobnější představy jsme shrnul do dvanácti bodů, které není potřeba brát úplně jako dogma. Ta čísla mohou být samozřejmě pouze přibližná, ale vyjadřují např. to, že některé věci nechci dělat při prvním setkání s dominatem, ale na dalších výpraskových schůzkách se jim nebráním, pokud si budeme vvzájemně vyhovovat.

 

Hledám dominanta, který by byl kamarád, ale v pravou chvíli uměl být i odstatečně dominantní. To ostatně vyplývá z 12 bodů, které máte zde:

 

1) Každá seanace začíná přípravným výpraskem = rozcvičkou zadku, která trvá nejméně 10 minut. Rozcvička probíhá vždy v leže na břiše s podloženým zadkem a to vždy na holý zadek buď jedním předem domluveným nástrojem nebo se střídáním nástrojů. V první části rozcvičky zadku převažují mírné až střední rány (možno prokládat hlazením zadku), v druhé části se stupňuje intenzita a střídají se střední a silné rány, po nichž následuje krátká série malých ran pro odpočinek zadku. Ke konci výpraskové rozcvičky by měly být použity mezi silnými ranami rány, které budou následně použity v závěrečném opravdovém výprasku nebo rány se jím intenzitou blížící, ale jednotlivě v sériích postupně od jedné do pěti ran. Zařazením těchto ran získá dominat představu, jak velkou nastavit intenzitu opravdového závěrečného výprasku.

 

2) Přípravný výprask probíhá nástroji, které nabídne Laminát. Dominant si z nich vybírá dle svého uvážení, popř. může přinést vlastní nástroj, schválený Laminátem.

 

3) Intenzita výprasku je vedena s ohledem na stav Laminátova zadku, aby se na něm netvořily krvavá jelita. Občasné nekrvavé jelito či modřina se tolerují. Výprask je veden na zadek, tak aby rány nedopadaly vedle (na boky, pod zadek ani nad zadek) a dává se přes obě půlky zadku rovnoměrně.

 

4) Z výprasku se pořizuje diskrétní záznam na kameru při němž je vidět pouze Laminátův zadek a jeho okolí (část zad a část nohou) a z dominanta pouze jeho ruka s trestajícím nástrojem. Tento bod nesmí být dominatem omezen ani při opravdovém zaslouženém výprasku. Ustoupit od něj je možno pouze se souhlasem Lamináta.

 

5) Na závěr seance probíhá obyčejný opravdový výprask na Laminátův zadek, který začíná intenzitou, kterou končil přípravný výprask, ale po 10 až 25 ranách přechází do intenzity opravdového výprasku, kterou určuje dominant tak, aby byla přiměřeně za hranicí toho, co je Laminátovi příjemné a nevadí mu. Protože je tento výprask definován jako opravdový, rozhoduje o velikosti a počtu ran výhradně dominant, ale jeho povinností je přihlédnout ke stavu zadku dle bodu 3.

 

6) Dominant se může rozhodnout pro udělení opravdového zaslouženého výprasku. Ten se liší od obyčejného opravdového výprasku v těchto bodech:

a) Je k němu určen skutečný opravdový důvod, který musí být reálný. Dominant se může k tomuto důvodu inspirovat prostředím bytu, kde k výprasku dochází a nebo i jakýmkoli předchozím vyprávěním Lamináta či z Laminátových www stránek nebo jinak.

b) Opravdový zasloužený výprask probíhá v závěru seance místo běžného opravdového výprasku. Před ním pouze dominant oznámí Laminátovi, že se rozhodl mu uštědřit opravdový výprask a důvod tohoto výprasku. U běžného opravdového výprasku se důvod neuvádí.

c) Intenzitu zaslouženého opravdového výprasku určuje dominant dle své vlastní úvahy s ohledem na důvod výprasku.

d) Bod číslo 3 platí i pro opravdový zasloužený výprask a je pro něj jediným stanoveným limitem. Dominant by ale měl hodně vysoké intenzity výprasku řadit po sobě stupňovaně s upozorněním, že příště bude opravdový zasloužený výprask za konkrétní nebo podobnou věc větší.

e) Udělení opravdového zaslouženého výprasku je nadřazeno všem ostatním dohodám pro danou výpraskovou seanci. Tento výprask by ale měl být zařazován spíše výjimečně. Doporučený poměr by neměl být vyšší než 1:4, ale v případě, že dle dominanta jsou důvody opravdu závažné, není nutno tento poměr strikně dodržet a byl-li Laminát upozorněn, může být klidně zařazen i na několik výpraskových seancí následujících po sobě.

 

7) Varianty výprasků, jejich omezení a doporučení pro ně:

a) klasický přímý výprask na holou se staženými kalhotami i slipami pod zadkem

b) výprask s postupným obnažováním s těmito kroky:

1. výprask přes klahoty

2. výprask přes slipy nebo trenýrky, kalhoty staženy pod slipy nebo trenýrky

3. výprask na holou, kalhoty i slipy nebo trenýrky staženy pod zadek

4. výprask na holou se stažením kalhot, slipů nebo trenýrek ke kolenům

5. výprask na holou se stažením kalhot, slipů nebo trenýrek ke kotníkům

6. výprask na holou s úplným stažením kalhot, slipy nebo trenýrky zůstávají až u kotníků

7. výprask na holou s úplným stažením kalhot slipů nebo trenýrek pod kotníky, tzv. na Adama

c) výprask dle bodu b) může vždy začít od bodů 1 až 3 (body 1 a 2 je možno přeskočit).

d) výprask může začít od bodu 4 v případě, jde-li již o nejméně 3. seanci s tímto dominantem a to i v případě opravdového zaslouženého výprasku nebo se souhlasem Lamináta.

e) výprask může začít od bodu 5 nebo 6 v případě, jde-li již o nejméně 4. seanci s tímto dominantem a to i v případě opravdového zaslouženého výprasku nebo se souhlasem Lamináta.

f) výprask může začít od bodu 7 v případě, jde-li již o nejméně 5. seanci s tímto dominantem a to i v případě opravdového zaslouženého výprasku nebo se souhlasem Lamináta.

g) na prvních 3 výpraskových senacích může postupné obnažování dojít pouze k bodu 4 a to i v případě opravdového zaslouženého výprasku.

h) na 4. výpraskové senaci může postupné obnažování dojít pouze k bodu 6. V případě opravdového zaslouženého výprasku může dojít až k bodu 7, ale pouze v případě, že je to již v pořadí nejméně třetí zasloužený opravdový výprask.

i) Do výpraskové seance je možno zařadit za přípravný výprask před opravdový výprask i výprask přes vystrčený zadek v předklonu. Ten může probíhat i ve variantách 1 až 7, přičemž mezi kroky 1 a 2 může dojít k samovolnému sjejí kalhot.

 

8) Tento bod ošetřuje Laminátovu zálibu v plných zadních kapsách u kalhot.

a) Základní pravidlo dovoluje Laminátovi mít libovolný počet věcí k zadních kapsách při výprasku, kde jsou kalhoty staženy a věci nepřekáží. Dominant může tolerovat i věci v jedné zadní kapse při výprasku přes kalhoty, pokud je kapsa dostatečně na boku tak, že nepřekáží při výkonu výprasku.

 

9) Dominant má právo dle své úvahy občas omezit Laminátovo právo na pravidlo dle bodu 8 a to bez uvedení důvodu požadavkem na částečné nebo úplné odstranění věcí ze zadních kapes. Toto pravidlo může uplatnit až v 25% výprasků jsou-li kalhoty staženy a v 75% jde-li o výprask přes kalhoty, ale věci nepřekáží vůbec nebo pouze minimálně. Laminát může dostat i na výběr při výprasku přes kalhoty, buď aby věci z kapes vyndal a nebo kalhoty stáhnul pod zadek. (max. v 50% výprasků).

 

10) Při opravdovém zaslouženém výprasku může dominant požadovat úplné odstranění věcí ze všech kapes (zadních i předních) bez ohledu na stupeň jejich stažení a to v 75% těchto výprasků. Ve zbylých 25% těchto výprasků má Laminát právo mít věci v kapsách dle své úvahy bez omezení s výjimkou, kdy jde o výprask přes kalhoty. V tomot případě dostane od dominanta na výběr vyndání věcí ze zadních kapes nebo posunutí zadní kapsy zcela na bok mimo oblast zadku a nebo stažení kalhot těsně pod zadek (přeskočení kroku č. 1).

 

11) Opravdový zasloužený výprask se uděluje zcela z rozhodnutí dominanta pouze s omezením, pokud by zadek po předchozím výprasku nebyl zcela zahojen a seance byla domluvena z tohoto důvodu na mírný výprask.

 

12) Výprasková senace může být doplněna libovolnou další činností, na které se Laminát s dominantem domluví, která je ale vždy zařazena mezi přípravný výprask a před opravdový výprask. Výjimku může tvořit povídání nebo koukání na nahrávky výprasků, které mohou být zařazeny úplně na začátek výpraskové senace a nebo úplně na konec výpraskové seance. Dohodnuto můlže být i vypuštění závěrečného obyčejného opravdového výprasku z důvodu neúplného zahojení zadku.

 

Rád si vždy na začátku užiju příjemný výprask, který se bude postupně stupňovat, ale rád potom zažiju i něco opravdového. Něco, co bude přiměřeně opravdově bolet, abych si zažil před tím, než to začne, i trochu strachu, co mě vlastně čeká. Tu nejistotu, nevědět, jak velký výprask na závěr dostanu. A hodně mě vzrušuje i ta možnost, dostat za něco opravdového, co prostě nebude už jenom hra. Dostat nařezáno za něco, za co si to opravdu zasloužím. A aby to byl výprask, o který si neřeknu sám, ale s nímž iniciativně přijde dominant.

 

Najde se někdo, kdo je ochoten se toho ujmout a naplnit mé touhy? Pokud má někdo zájem, může psát přímo sem do komentářů a nebo na email laminat(zavináč)nazadek.cz. Měl bych zájem o pravidelné výprasky, které by se měly postupně stupňovat, abych zjistil, kolik opravdu vydržím. Myslím, že můj zadek je na to po dvou posledních výprascích dobře připraven a není čas, aby dále zahálel, protože by se tím už nyní jenom choulostivěl. Ideálně pokud se nejde někdo, kdo je tento prodloužený víkend v Praze a chtěl by si ho tímto zpestřit.


Sdílet na Facebooku

Diskuse k článku

Přidej svůj názor

RE:RE:Laminát zaslouží opravdový pořádný výprask

06.05.17 17.07

Martin

RE:Laminát zaslouží opravdový pořádný výprask

06.05.17 17.03

Tomáš

Laminát zaslouží opravdový pořádný výprask

06.05.17 16.54

Martin

RE:RE:Těším se

06.05.17 13.44

Laminát

RE:Těším se

05.05.17 20.52

Pavel

Těším se

05.05.17 20.48

Laminát

RE:RE:RE:Lákavá nabídka

05.05.17 20.46

Vojta

RE:RE:RE:Lákavá nabídka

05.05.17 20.44

Dominik

RE:RE:Lákavá nabídka

05.05.17 20.36

Pavel

RE:Lákavá nabídka

05.05.17 20.20

Dominik

Číst komentářeZpět


Provozuje Milan Laminát
Všechna práva vyhrazena ©2014
Kopírování částí webu či přebírání částí textu není povoleno bez souhlasu majitele webu.